Stäng ✕
Kontakt
Kontaktperson: Elise Lilliehöök

E-post: elise.lilliehook@....com
Eller skicka via vårt formulär

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

LILLIEHÖÖKSKA FÖRENINGEN

Släktföreningen, som bildades år 1911, har till uppgift att vara en sammanhållande kraft mellan släktens medlemmar och att förvalta släktfondens medel. Avkastningen av fonden ska efter styrelsens prövning användas främst till utbildning av “släktens uppväxande ungdom” men även  till “understöd åt äldre” samt till för ”annat släkten angeläget syfte”.

Till dessa andra angelägna uppgifter hör att vid behov bidra till att vårda släktens minnesmärken. Under de senaste åren har släktföreningen – inte minst tack vare stora insatser av släktföreningens förre ordförande Lennart Lilliehöök och hans hustru Ann-Mari och son Johan, jämte vår sekreterare Ingela Lilliehöök – bidragit till att sanera och återställa det förnämliga Lilliehöökska gravkoret i Hillareds kyrka, nära Gälared, i Västergötland. Där i Hillareds kyrka har det sedermera låtits resa en gravvård på kyrkogården och uppsätta en ny minnesplatta, vid sidan om den gamla, i kyrkans vapenhus.