Stäng ✕
Kontakt
Kontaktperson: Elise Lilliehöök

E-post: elise.lilliehook@....com
Eller skicka via vårt formulär

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

SLÄKTMÖTEN

En Lilliehöök som Sveriges konung?

Ja, det var mycket nära att bli sanning på 1500-talet, fick vi erfara när medlemmarna i Lilliehöökska släktföreningen för de adliga ätterna Lilliehöök af Fårdala och Lilliehöök af Gälared och Kolbäck, genomförde sitt 31:a släktmöte i maj.

Dryga 70 personer i alla åldrar deltog under pingsten i en fantastisk släktresa till Västergötland, varifrån släkten ursprungligen kommer. Arrangörerna hade inte sparat någon möda när det gällde att spåra släktens rötter. I två hela dagar bussades vi runt till många av de historiska platser som minner om släktens förfäder.

Vi anlände till det härliga Billingehus på pingstaftonen för att delta i släktmötesförhandlingarna med efterföljande middag. För sista gången svingade Lennart Lilliehöök sin ordförandeklubba. Med ett både tillbakablickande och framåtblickande tal lämnade han över klubban till Björn Lilliehöök, som enhälligt valts av släktmötet till ny ordförande, när Lennart nu valt att frånträda. Björn framförde allas vårt tack för de många, (29 år) fina år som släktföreningen haft glädjen av det stora engagemang och arbete som Lennart så frikostigt givit oss. Vid den härliga middagen på pingstdagen avtackades Lennart och hans hustru Ann-Mari, som även hon gjort stora och uppskattade insatser för släktföreningen. Båda försäkrade att de på intet sätt tänkte dra sig tillbaka men att yngre krafter nu bör ta vid och utveckla föreningen vidare. En nyinvald ledamot i styrelsen är sonen, Johan, så man skulle kunna säga att en del av Lennart fortsätter att verka i den nya styrelsen. Övriga ledamöter omvaldes och avtackades för sina insatser. Anders Lilliehöök af Fårdala valdes som ny suppleant i styrelsen.

Pingstdagens morgon startade vi efter en god frukost för att möta delar av vår historia. Vi slussades mellan olika platser, enligt ett skickligt tidplanerat program. Vi besökte de båda släktgrenarnas ursprungsgårdar Upplo gård, Fårdala och Kolbäck, där vi mottogs med stor vänlighet och gästfrihet av dagens ägare. Vi besökte Åsle kyrka, Grävsnäs slottsruin och Larvs hed. Det senare var den hed där det rests en minnessten från ett misslyckat upprorsförsök kallat Västgötaherrarnas uppror, där släktens anfader, Måns Bryntesson deltog.

Vid den stormiga Riksdagen i Västerås i juni 1527 kände Gustav Vasa av adelns och biskoparnas motstånd och avsade sig kronan. Måns Bryntesson lyckades dock förmå den mest upproriske, Ture Jönsson att ”icke hålla sig så styv mot konungen”. Detta lyckades och kungen tog tillbaka sin tronavsägelse. Tacksamheten mot Måns Bryntesson yttrade sig bl a i att kungen vid sin kröning 1528 ”slog” Bryntesson till riddare och utnämnde honom därefter till riksråd.

Måns Bryntesson lyckades även få de upproriska dalkarlarna på Tuna Hed 1528 att falla till föga för Gustav Vasa.

Samma år ingick Bryntesson äktenskap med Brita Jönsdotter och blev därigenom nära befryndad med Sten Sture d y änka, som var en av Gustav Vasas besvärligaste motståndare. Detta tillsammans med frestande förslag från upprorsmännen biskop Hans i Linköping, Ture Jönsson och biskop Magnus i Skara, att göra Bryntesson till Sveriges konung efter att ha störtat Gustav Vasa, lockade Bryntesson att ansluta sig till upprorsmännen.

Samlingen blev således på Larvs Hed. Smålänningarna var redan med, men nu behövdes även bifall från traktens bönder för att lyckas. Men de valde istället att vara konungen trogna. Till minne av det misslyckade upprorsförsöket restes stenen på Larvs Hed.

Annandag Pingst besökte vi Tådene kyrka där vi kunde beundra vackert kyrksilver skänkt av Gabriel Lilliehöök, på Storeberg, och hans hustru Kristina född Bonde, som nu vilade i kapellet ett stycke från kyrkan.

Stola gård och Läckö slott blev de sista anhalterna. På Läckö slott kunde vi stolta se ett porträtt av rikstygmästaren Johan Lilliehöök som stupade under slaget vid Leipzig 1642. Sedermera Karl X Gustav deltog även i detta slag och lär ha knäböjt vid Johan Lilliehööks kropp och sagt ”Lilliehöök, vi har segrat. Vi har segrat genom dig.”

Vår guide lät oss förstå att i detta rum hängde porträtt av den tidens alla stora, svenska krigsherrar. Till det rummet tog man på den tiden utländska prominenta gäster för att visa vilken imponerande krigsmakt Sverige var.

Som tack för Johan Lilliehööks förtjänster upphöjde sedermera drottning Kristina 1651 Johans söner Jakob och Anders i friherrligt stånd. Jakob som var gift med Axel Oxenstiernas dotterdotter Brita Cruus af Gudhem, har givit namnet åt Jakobsberg som är en förort till Stockholm.

Vilken släktresa! Det var som att kliva rätt in historiens värld, se, lyssna, känna – och njuta av ett härligt vårväder, god mat, fin logi och sist men inte minst – möta varandra och åter igen kunna konstatera hur bra det känns att träffa släkten. Ett varmt tack från alla oss som fick njuta av det fina program som bjöds oss.

Laila Lilliehöök