Stäng ✕
Kontakt
Kontaktperson: Elise Lilliehöök

E-post: elise.lilliehook@....com
Eller skicka via vårt formulär

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

SLÄKTMÖTEN

Släktmöte 2008

Släktföreningen för de adliga ätterna Lilliehöök af Fårdala och Lilliehöök af Gälared och Kolbäck, vilken bildades 1911, har hållit sitt 33:e släktmöte, förenat med en släktresa till Östergötland, ett landskap rikt på kopplingar till släkten.

Resan inleddes på lördagen med en solig och mycket uppskattad guidad rundvandring i Söderköpings gamla stad. Efter lunch på Söderköpings Brunn bar det av i buss till Händelö Gård utanför Norrköping, vid Bråviken. Där bodde en gång rikstygmästaren Johan Lilliehöök (1598–1642), som sårades dödligt i slaget vid Leipzig 1642. Hans insatser under slaget anses ha varit avgörande för utgången, och pfalzgreven Karl Gustav – sedermera Karl X Gustav – sade knäböjande till den döende krigaren: ” Lilliehöök, vi har segrat. Vi har segrat genom dig”. Johan Lilliehöök jordfästes i Sverige och kistan sattes in i det gravkapell under S:t Johannes kyrka i Norrköping, som han själv låtit bygga. Släktmötesdeltagarna besökte även gravkapellet, den s.k. Händelögraven, där senare medlemmar av andra ätter med koppling till Händelö gravsatts, bland andra ätterna Horn, Sperling, Leijonhufvud, Falkenberg och Ekeblad. I anslutning till besöket höll släktföreningens sekreterare sedan många år, Ingela Lilliehöök, ett kort föredrag om rikstygmästaren.

Själva släktmötet genomfördes på kvällen på Söderköpings Brunn. I inledningsanförandet berördes bland annat släktföreningarnas roll i vår moderna, högteknologiska tid. Med anledning av det miljötema som lagts in årets släktresa, hänvisade jag till den just då Sverige-aktuelle indianhövdingen Oren Lyons, som förmedlar visdomsord från sju föregående generationer och på sina resor runt jorden uppmanar världens ledare att tänka på sju generationer som kommer efter oss. I en strävan att bygga vidare på föregående generationers klokskap, utan att upprepa deras misstag, har släktföreningarna en unik roll genom att kunna överbringa kunskaper i det ständigt lika viktiga fysiska mötet mellan individer och mellan generationer.

Efter släktmötet följde en god och uppsluppen middag med dans. Här deltog åttiofem personer i åldrarna från cirka ½ år till drygt 85 år.

Följande dag var det dags för båtfärd på Göta Kanal. Under båtresan berättade Malcolm Lilliehöök, själv bosatt i Söderköping, om bland annat överstelöjtnanten Wilhelm Lilliehöök (1777–1846), som var mycket engagerad i bygget av Göta Kanal och blev ”von Platens närmaste hjälp och ombud”. Målet för båtfärden var Stegeborg där Britt Danielsson guidade oss runt i slottsruinen på ett oerhört stimulerande sätt, efter att vi intagit en trivsam lunch i den närbelägna restaurangen. Det kan nämnas, att Lindorm Nilsson Lilliehöök (1562–1608), som förblev katolik trots tidens nya påbud, var en dem som bevistade det av Sigismunds syster Anna arrangerade s.k. onsdagsbröllopet på Stegeborg 1595.

På det nyss nämnda miljötemat, och med koppling till Lilliehöökars insatser i går, i dag och i morgon, kunde vi under buss- och båttransporter lyssna till olika föredrag. Ett par föredrag har redan berörts. Därutöver talade Carl Lilliehöök om biogasens miljöbetydelse i samband med ett besök vi gjorde vid Norrköpings biogasanläggning, som ligger inom synhåll från Händelö Gård. Lovisa Lilliehöök de Schaetzen och Didrik de Schaetzen gav under båtfärderna mycket intressanta utblickar mot EU:s miljöpolitik i dag och i morgon.

Innan vi reste hem från Söderköping, blev vi så bjudna på ett härligt kaffekalas hemma hos Lilian och Malcolm Lilliehöök på Carlsborg, där vi, duggregnet till trots, kunde njuta av en hänförande utsikt över Söderköping och Göta Kanal.

Tilläggas kan, att släktföreningen genomför en hel del aktiviteter även mellan släktmötena. Några exempel från den senaste tiden: Besök i riksdagen med personlig guidning av riksdagsledamoten Anna Lilliehöök, specialvisning av Bernadottebiblioteket på Kungliga Slottet med föredrag av Göran Alm, guidad rundvandring på Skeppsholmen, ledd av Anders B:son Lilliehöök, med efterföljande picknick på toppen av Kastellet, samt golfturneringen ”Släktfejden”. Mer finns att läsa på släktföreningens hemsida, www.lilliehook.org. Hemsidan har en publik del och en medlemsdel med många bilder och texter och vissa specialfunktioner.

Björn Lilliehöök, ordförande